สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

*กรรมวิธีการผลิตเส้นลวดโลหะผสม (สิทธิบัตรเลขที่:ZL 201010518772.6)

*ชนิดของอุปกรณ์และวิธีการทำสายพานโลหะผสมทองแดงผ่านการฝากสเปรย์ (สิทธิบัตร No.:ZL 201210411177.1)

*วิธีการเตรียมการกระจายตัวของทองแดงที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ (สิทธิบัตร No.:ZL 201310151407.X)