อุปกรณ์ทดสอบ

 

รายการทดสอบ

อุปกรณ์

1

การวิเคราะห์ส่วนประกอบ

สเปกโตรมิเตอร์เรืองแสง

2

สเปกโตรมิเตอร์การปล่อยพลาสม่าคู่อุปนัยการอ่านโดยตรง

3

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

4

การบำบัดด้วยความร้อน

เตาบำบัดความร้อน

5

ความแข็ง

เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell

6

เครื่องทดสอบความแข็งระดับไมโคร

7

การนำไฟฟ้า

เครื่องทดสอบความต้านทานไมโคร

8

เครื่องทดสอบค่าการนำไฟฟ้ากระแสตรงแบบดิจิตอล

9

คุณสมบัติทางกล

เครื่องทดสอบวัสดุสากลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

10

การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

เครื่องตรวจจับกระแสวนแบบดิจิตอลอัจฉริยะออนไลน์

11

มวล

เครื่องชั่งวิเคราะห์

12

การวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา

กล้องจุลทรรศน์โลหการ

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10